€ 475,-Lehen, Salzburgca. 28 m2, HWB: 67 kWh/m2aView Listing
€ 548,- (inkl HZ u WW)Nonntal, Salzburgca. 28 m2, HWB: 127 kWh/m2a, 1,68 fGEEView Listing
€ 600,-Riedenburgca. 38 m2, HWB: 39 kWh/m2a, fGEE: 0,89View Listing
€ 506,-Salzburg Südca. 30 m2, 81,6 kWh/m2aView Listing
€ 495,95 warmSchallmoosca. 35,56, HWB: 60,04 kWh/m2/aView Listing
€ 459,-Oberalm, Tennengauca. 30 m2, 70 kWh/m2aView Listing
€ 536,89Almmeisterweg, Halleinca. 37,42 m2, HWB: 36, fGEE: 0,80View Listing
€ 430,- € 725,-Hammerstraße 71, Oberalm46m2 - 31 m2, HWB: 39, fGEE: 0,73View Listing
€ 549,-Salzburg Südca. 37 m2, HWB: 39 kWh/m2a fGEE: 1,08View Listing
€ 495,-Elisabethstraße, Salzburgca. 23 m2, HWB: 54 kWh/m2aView Listing