€ 499,-Lehen, Salzburgca. 30 m2, HWB: 54 kWh/m2aView Listing
€ 465,-Lehen, Salzburgca. 30 m2, HWB 77 kWh/m2aView Listing
€ 395,- warmElisabethstraße, Salzburgca. 23 m2, HWB: 54 kWh/m2aView Listing
€ 465,-St Julien Straßeca. 30 m2, HWB: 88,8 kWh/m2aView Listing
€ 526,-Liefering, Salzburgca. 30 m2, HWB 126 fGEE 1,49View Listing
€ 475,-Lehen, Salzburgca. 28 m2, HWB: 67 kWh/m2aView Listing
€ 548,- (inkl HZ u WW)Nonntal, Salzburgca. 28 m2, HWB: 127 kWh/m2a, 1,68 fGEEView Listing
€ 600,-Riedenburgca. 38 m2, HWB: 39 kWh/m2a, fGEE: 0,89View Listing
€ 506,-Salzburg Südca. 30 m2, 81,6 kWh/m2aView Listing
€ 495,95 warmSchallmoosca. 35,56, HWB: 60,04 kWh/m2/aView Listing