€ 399.000,-Riedenburg, Salzburgca. 85 m2, HWB 73 kWh/m2aView Listing
€ 279.000,-Hallein128, HWB: 201 kWh/m2aView Listing
€ 2.700.000,-Aigen, Salzburgca. 312 m2, View Listing
€ 298.000,-5400 Halleinca. 85 m2, HWB: 35 kWh/m2a, fGEE: 0,65View Listing